Τιμές, έξοδα αποστολής και πληροφορίες παράδοσης

Οι τιμές που αναγράφονται στις σελίδες προϊόντων περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας και άλλα στοιχεία τιμών. Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ στο πλαίσιο του καθεστώτος των μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 19.

Παραδίδουμε μόνο εντός της ΕΕ.

Εκτός από τις δηλωμένες τιμές, χρεώνουμε ένα κατ’ αποκοπή ποσοστό για παράδοση εντός της Γερμανίας και [4,9 Euro pro Bestellung im INland und 13,99€ im Ausland] της ΕΕ. Τα έξοδα αποστολής θα σας κοινοποιούνται σαφώς και πάλι στο σύστημα καλαθιών αγορών και στη σελίδα διαταγής.

Σε περίπτωση αντικαταβολής, θα χρεωθεί στις εγκαταστάσεις επιπλέον χρέωση έως και [2,- Euro] μία από τις εταιρείες παράδοσης. [Weitere Steuern oder Kosten fallen nicht an.]

Δεν υπάρχουν έξοδα αποστολής για ψηφιακό περιεχόμενο (ηλεκτρονικά βιβλία, λογισμικό κ.λπ.).

Το έξοδο αποστολής είναι [Wert Versandkostenpauschale angeben] ευρώ. Το τέλος αποστολής περιλαμβάνει τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας. Δεδομένου ότι ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί των κατ’ αποκοπή εξόδων αποστολής ανάλογα με τα αγορασθέντα αγαθά, μπορεί να μειωθεί εάν τα αγαθά αγοράζονται με χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ (π.χ. κατά την αγορά βιβλίων). Αυτό σημαίνει ότι το τέλος αποστολής μπορεί να υπολογιστεί οριστικά μόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας. Ωστόσο, δεν μπορεί να πάρει υψηλότερα, αλλά μόνο χαμηλότερα υπέρ σας.